Misyonumuz

Türkiye, tüm dünyada demir – çelik üretimi ve ihracatı konusunda çok önemli bir ülke konumundadır. Hem iç pazar hem de dış pazarın ihtiyaçlarını karşılamak, artan talep baz alınarak üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yapmak ve bunu gelişmiş teknoloji trendlerini takip ederek gerçekleştirmek ve her zaman kaliteli ürün politikasını ön planda tutmak konusunda geçmişten gelen önemli bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir.

Türk demir – çelik endüstrisi,özellikle son yıllarda dünyada aynı piyasada giderek gelişme gösteren yeniliklere cevap verme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu sektör, istikrarlı bir büyümeye tanıklık etmiş ve Türkiye’yi bu alanda tüm dünyada bilinen önemli bir oyuncu konumuna yükseltmiştir. Akdeniz’de uzun kıyı şeridine sahip olması, Ege, Marmara ve Karadeniz’i birbirine bağlayan tüm dünya için çok kritik bir önemi haiz olan boğazların sınırları içerisinden geçmesi gibi jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajlar da düşünüldüğünde Türkiye, demir – çelik sektörü için önemli potansiyeli olan bir ülkedir.

Gelişen ve ilerleme kaydeden her sektörde olduğu gibi ülkelerdeki demir – çelik endüstrisinin de, günlük, aylık ve yıllık bazda kendini gösteren ekonomik ve siyasi gelişmeler, sezonluk değişimler ve bu endüstriyi ilgilendiren diğer alanlardaki gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Ayrıca, piyasada bulunan büyük oyuncuların ekonomik anlamda istikrarlığı ve piyasaya yön verecek güçte olması da demir – çelik piyasasında sürekli bir değişim olmasına sebebiyet vermektedir. Bu değişimler, bütün sektörlerde olduğu gibi önce ürün fiyatlarına yansımakta ve dolaysıyla bu ürünleri kullanan firmaların aldığı kararlara da doğrudan etki etmektedir.

Web sitesi içerikleri ile başta güncel demir ve hurda fiyatları olmak üzere; hem Türkiye hem de yurtdışında gerçekleşen ekonomi ve inşaat sektöründeki gelişmelerin takibi yapılabilmekte, sektörün bir bakıma lokomotifi konumundaki para piyasalarında meydana gelen değişimler izlenebilmektedir.

En önemli girdisi demir ve türevi niteliğindeki ürünler olan inşaat sektörü, ülkemizin de ekonomisine yön veren en güçlü sektörlerden biridir. İnşaat çalışmalarının başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde tamamlanabilmesi için özellikle çalışmaya başlanmadan önce yapılacak planlama faaliyetlerinin önemi hiçbir şekilde yadsınamaz. Bu planlama sürecinde, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenen demir fiyatlarının da doğru bir şekilde hesaplanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple, en güncel ve en doğru demir fiyatlarının öğrenilebildiği bir platform olan payasdemirfiyatlari.com web sitesi, sektörde faaliyet gösteren firmalar için bir kılavuz niteliğindedir. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren demir fiyatlarının doğru  bir şekilde analiz edilmesine ve inşaat projeleri sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik maliyetlerinin önüne geçilmesine yardımcı olan bu platform; sadece ekonomik faaliyetler değil, ülkelerin dış ilişkileri ve hatta doğa olaylarına bile bağlı olarak değişen demir fiyatlarının takip edilebileceği güvenilir bir platform olarak hizmet vermeye devam etmektedir.